logo
Home
Patiƫntenzorg
Werkwijze

Werkwijze

ANALYSE BIJ VERDENKING OP ZIEKTE

Patiënten waarbij er een verdenking bestaat op een afweerstoornis of een autoinflammatoire aandoening

Patiënten met verschijnselen die mogelijk zouden wijzen op een afweerstoornis of een autoinflammatoire aandoening kunnen verwezen worden voor nader onderzoek.

Bij bezoek aan onze polikliniek zal eerst een uitgebreid gesprek plaatsvinden met één van de artsen. Hierbij zal er gevraagd worden naar uw klachten, hoe lang die bestaan, wanneer ze optreden, wat voor behandeling en onderzoek u al gehad heeft enzovoort. Ook zal er gevraagd worden naar ziekten die in de familie voorkomen, ziekten die u als kind hebt gehad en ga zo maar door. Het kan dus verstandig zijn om dit voor u zelf vast te overdenken. Er zal daarna een lichamelijk onderzoek volgen door de arts.

Na afloop van dit eerste bezoek wordt meestal bloed afgenomen voor testen, en soms ook urine. Soms wordt er een rontgenfoto afgesproken. Als u al bij meerdere artsen in andere ziekenhuizen bent geweest, worden vaak in eerste instantie met name alle gegevens van eerdere onderzoeken en behandelingen opgevraagd. Hiermee willen we voorkomen dat er onnodig testen herhaald worden.

Wij zullen dan ons best doen om er achter te komen wat voor ziekte er speelt.

In sommige gevallen kan uw behandelend arts ook rechtstreeks met ons overleggen, digitaal of per telefoon, voor advies. In de meerderheid van de gevallen zullen wij u ook een keer zelf willen zien, om een goed advies te kunnen geven.


 

BEGELEIDING EN BEHANDELING

Patiënten die een afweerstoornis of een autoinflammatoire aandoening hebben

U kunt ook verwezen worden als bij u al een afweerstoornis of een autoinflammatoire ziekte vastgesteld is.

Dit kan zijn omdat u voor de begeleiding van de behandeling bij ons onder controle komt.

Een andere optie is, dat u voor een paar controles in kortere tijd bij ons komt om een advies te krijgen. In 2-4 poli-bezoeken wordt uw situatie in kaart gebracht en krijgen u en uw eigen medisch specialist van ons een advies over uw ziekte en de beste aanpak - waarna de verdere begeleiding weer voortgezet kan worden door een medisch specialist bij u in de buurt.


Voor 't laatst gecontroleerd of gewijzigd: 29 april 2018