logo
Home
Over REIA

Over REIA

Afweerstoornissen en immunologische aandoeningen zijn zeldzaam maar komen in een steeds groeiend aantal voor zowel bij kinderen als volwassenen. Dit komt door een betere herkenning van meer ziektebeelden, betere diagnostische mogelijkheden, en door hogere overlevingskansen van patiënten. Tegelijk groeit ook het aantal behandelmogelijkheden voor patiënten.

Klachten bij deze ziekten uiten zich vaak in verschillende orgaansystemen, waardoor heel diverse klachten en verschijnselen kunnen ontstaan. Daardoor gaan patiënten vaak een lange, moeizame weg langs meerdere specialisten waarbij niet één specialisme zich specifiek op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen heeft toegelegd.

Daarom worden deze ziektes ook wel “wees-ziektes” (“orphan diseases”) genoemd.

 

Deze patiënten zijn het meest gebaat bij een geïntegreerde aanpak door een  toegewijde en deskundige arts die gesteund wordt door een team van collegae in een Universitair Medisch Centrum. Voor kinderen die de volwassen leeftijd bereiken is het van belang dat er een goede overdracht naar de volwassen geneeskunde is.

 

Het Radboudumc Expertisecentrum Immuundeficiëntie en Autoinflammatie (REIA) wil in deze behoefte voorzien.

 

Dit centrum is onderdeel van het Radboudumc en streeft naar samenwerking binnen en buiten het Radboudumc voor patiënten met afweerstoornissen en autoinflammatoire aandoeningen.

 

Allereerst richt het REIA zich op patiëntenzorg. Nevendoelen zijn onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese en behandelings methodes van deze orphan-diseases is juist daarom van belang omdat door de bijzondere presentatie van deze ziektes zich vaak een mechanisme kan verraden dat niet herkend wordt bij meer algemeen voorkomende aandoeningen terwijl het daarbij wel van belang kan zijn.


Voor 't laatst gecontroleerd of gewijzigd: 29 april 2018